Tag Archives: เนื้อเพลง ทิ้งเขาซะ

เพลง ทิ้งเขาซะ – K-OTIC เคโอติก

เพลง ทิ้งเขาซะ – K-OTIC เคโอติก A1
Poppy ถ้าถามถึงของสักอย่าง ที่เธอเริ่มเบื่อ และเธอจะทิ้งมัน
 Koen ฉันต้องคิดตั้งนาน ยังมีประโยชน์ ถ้าเธอจะให้ใคร
 Poppy แต่ถามถึงใครสักคน ที่เธอรักจริง แต่มันก็หลายใจ