Tag Archives: หากเราไม่คิดมอง

เพลง หากเราไม่คิดมอง – Bodyslam Feat.เฟิร์ส Slot Machine

มองออกมาจากทิศนั้น มองเข้าไปจากทิศนี้ ขวางไปด้วยกำแพง เป็นกำแพงที่ขังไว้ นานไปมันยิ่งซับซ้อน สูงจนเกินไป และถึงแม้จะสูงสักเท่าไหร่ เราจะมาจากทิศไหน พร้อมกันรวมใจ พังกำแพงที่ขังอยู่ พังกำแพงที่ขังไว้ ให้ทลายไป โลกมึดมิดทันที ถ้าเราไม่คิดเหลียวมอง ฝันร้ายนั้นมีจริง หากชีวิตไร้เสรี ขอให้หัวใจเรา ร่วมแรงกันสร้างหนทาง ชีวิตน้อยๆยังคอยวันใหม่จะมา