เพลง love is a drug – Money Maker$

February 17, 2012 โดย เพลงใหม่ล่าสุด 2017
เพลงใหม่ เพลงฮิต เพลง love is a drug – Money Maker$ เนื้อเพลง Mv มิวสิควีดีโอ ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ ฟังเพลงใหม่ พร้อมมิวสิควิดีโอ MV และ เนื้อเพลง เพลงใหม่ล่าสุด

MP3 Player

Rap (J-flow)
외 외 외 외쳐
(Sh Sh Sh Shout out)
중독이 돼 버린 날 애처
(I’m addicted to you but..)

롭게 보지 마러 이 정도면 나도 대처
(don’t feel sorry for me..)
할 정도는 되 조금씩 떠오르긴 해도
(it’s alright I can cope, even though the thoughts about you keep coming up)
생각하면 할수록 더 더 더 작아지는 궤도
(The more I think about it the less it bothers me)
오 알지만 나도 모르게
(Oh, I know but it happens without my knowledge)
더 깊이 들어 가기만을 바라고 있네
(I want to get deeper and deeper)
왼쪽으로 갔다가 오른쪽으로 갔다가
(My thoughts are going from left to right)
내 머리 속은 돌아가는 물레방아인가 봐
(My thoughts are spinning me around like a water wheel)
빙글 돌아가는 시계 바늘
(Spinning like the hands on the clock..)
징글맞게 보이기도 하네. 가려주는 썬글
(I’m disgusted with it. Because of these shades)
때문에 볼 수 없지 내 모습은 나도
(I can’t see myself that’s why..)
익숙하지 않아 제발 그대로 좀 나둬
(I’m not used to my own appearance. So please leave me alone..)

Rap (Bron)
뭔가 비슷한 게 필요해난
(I need something similar)
날 품고 있는 몸에게는 미안하지만
(I’m sorry to my body but..)
내 자신도 모르는 나를 나도 가끔 봐
(I see myself and I’m surprised at what I see)
뭐 어쩌겠어? 미워할 순 없잖아 내가 날
(What should I do? I can’t hate myself)
yeah 그녀와 잤지 내 몸에 들어와
(yeah, I’ll sleep with her so she can come inside)
꼭 주사 바늘 같지. 순간 입을 물어 난
(just like an injection of a needle. I’ll bite my lips at that moment)
고통은 지나 갔지. 내 몸은 지금 반쯤 다른 곳을 봐. 그녀는 웃고 있지만 (The pain has passed me. Half of my body has seen another side, and she is laughing)
지금은 다른 곳에 있어. 나 혼자만
(I’m in another place. Alone)
그녀에게 말해 “너도 이 감정을 느껴봐,
(I tell that girl “You should feel this.)
너도 느껴 보고파? 일단 눈을 감아
(Do you wanna feel this too? First close your eyes..)
너도 닿을 수 있어 내가 있는 곳으로 uh”
(You can reach my high too uh.”)
왜 부끄러워 하지마 새삼스럽게 뭐얼
(Why are you afraid? It’s really nothing)
너 정도 되는 애는 모두 이런 것을 겪어
(Everybody like you is trying it)
말이 끝난 후 깨기 위해 난 내 팔을 꺾어
(After I finish talking, to wake myself up I twist my arm)
이 고통으로 다시 내가 살아있음을 느껴
(The pain makes me feel alive)
말이 끝난 후 깨기 위해 난 내 팔을 꺾어
(After I finish talking, to wake myself up I twist my arm)
이 고통으로 다시 내가 살아있음을 느껴
(The pain makes me feel alive)

Mad girl Bridge 1 [브릿지]
우리 끝난 거야 벌써?
(We’re already finished?)
날 갖고 놀아 fucker?
(Are you playing with me fucker?)
저딴 싸구려 창녀랑 어떻게 몸을 섞어?
(How could you have sex with that slut?)
나 닮은 딸을 낳고 싶다며 시발!
(You said you want a daughter that looks like me shit!)
그땐 다 믿었어 어떻게 니가 나한테 등을 돌려?
(I trusted you how could you betray me?)

Bron Bridge 2
[브릿지2]
너도 한번 들이켜 그래 쑤욱
(Have a drink yeah just like that)
너도 이젠 돌이켜 볼 수 없군
(You can’t think of the past)
넌 이미 끝이 보여 난 떠나야겠구
(I already see the result so I’ll leave now)
마지막으로 들이켜 그래 쑤욱
(Have one last drink yeah just like that)


ฟังเพลงใหม่ล่าสุด เพลงฮิต mediafire เพลง love is a drug – Money Maker$ 4shared เนื้อเพลง Mv ฟังเพลง โหลดเพลง เพลงใหม่ เพลงฮิต
MP3 Player
เพลงใหม่ๆ เพลงฮิต พร้อมมิวสิควีดีโอ MV และเนื้อเพลง ziddu เพลง love is a drug – Money Maker$ โหลดเพลงฟรี MP3 mediafire เพลง love is a drug – Money Maker$ ziddu ฟังเพลง ฟังเพลงใหม่ล่าสุด เพลงฮิต 4shared เพลง love is a drug – Money Maker$.mp3 โหลดเพลงใหม่ล่าสุดโหลดเพลงใหม่ พร้อมฟังเพลงออนไลน์ ฟังเพลงฟรี เพลงเพราะ เพลงไทย เพลงสากล เพลงเกาหลี เพลงรัก เพลงคิดถึง ฟังเพลงใหม่ล่าสุด มากมายได้ที่นี้

เพลงใหม่ เพลงฮิต โหลดเพลง ฟังเพลงออนไลน์ หมวดหมู่ เพลงเกาหลี

เพลงใหม่ เพลงฮิต โหลดเพลง ฟังเพลงออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น เพลง love is a drug – Money Maker$

You must be logged in to post a comment.